Kärcher center dimo clean

Karcher Fertőtlenítő habtisztítószer, lúgos RM 734, 20l

Karcher Fertőtlenítő habtisztítószer, lúgos RM 734, 20l

Karcher Fertőtlenítő habtisztítószer, lúgos RM 734, 20l

Cikkszám: 62952820
Készletinformáció: Rendelhető
Aktuális árainkért keressen elérhetőségeinken!

dimo clean

a kärcher hivatalos viszonteladója

Termékleírás

Műszaki adatok
ph-érték13.7
Kiszerelés nagysága20 l
Alkalmazási területek
 • Mezőgazdaság : Tejcsarnok
 • Élelmiszeripari üzemek : Felülettisztítás és fertőtlenítés
 • Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás : Felülettisztítás és fertőtlenítés
 • Kiskereskedelem : Felülettisztítás és fertőtlenítés
 • Kommunális helyek : Felülettisztítás és fertőtlenítés
 • Épülettisztítás : Felülettisztítás és fertőtlenítés
 • Magasnyomású mosó habosító fúvókával
 • Kézi
 • Permetező
Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok
 • Figyelmeztető szó: Veszély!
 • H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
 • H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 • H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/
 • P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.
 • P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.


Blog