Karcher Habzásgátló Citrus, 125 ml

Karcher Habzásgátló Citrus, 125 ml

CIKKSZÁM: 62958740
készletinformáció:
Raktáron
Listaár: 3 990Ft
3 192Ft
kérdése van a termékről?

Műszaki adatok
Kiszerelés nagysága125 ml
Alkalmazási területek
  • Habzásgátló vízszűrős porszívóba
  • Réteggel bevonás
  • Gőzporszívó
Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
products/view