Kärcher center dimo clean

Karcher Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 5L RM 527

Karcher Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 5L RM 527

Karcher Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 5L RM 527

Cikkszám: 62961730
Készletinformáció: Raktáron Raktáron elérhető
Termék szállítási ideje: 2-10 nap Szállítási Idő
Listaár: 9 990Ft
9 491Ft

dimo clean

a kärcher hivatalos viszonteladója

Termékleírás

 

Műszaki adatok
Kiszerelés nagysága 5 l
Alkalmazási területek
 • Autók
 • Motorkerékpárok
 • Lakóautók
 • Habosító fúvóka
Figyelmeztetések és biztonsági tanácsok
 • Figyelmeztető szó: Veszély!
 • H315 Bőrirritáló hatású.
 • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
 • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
 • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
 • P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
 • P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
 • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/


Blog